Wypalanie traw – skutki i zagrożenia

wypalanie traw kary i co za to groziWypalanie nie przynosi żadnych korzyści, a wręcz przeciwnie, ma wyłącznie negatywne oddziaływanie – zatruwa środowisko, jest zagrożeniem dla rolnictwa, ludzi i zwierząt.
Zjawisko nasila się na początku wiosny, ludzie na masową skalę rozpoczynają wypalanie łąk i nieużytków rolnych, płoną skarpy i nasypy kolejowe. Warto pamiętać, że wypalanie traw jest prawnie zabronione, a osoba która dokonuje tego czynu, podlega grzywnie do 5 tys. zł, a nawet karze pozbawienia wolności do 10 lat. Dlaczego więc mimo zakrojonych na szeroką skalę akcji informacyjnych ludzie nadal wykonują ten niebezpieczny proceder?

Dlaczego ludzie wypalają trawy?

Niektóre osoby do wypalania trawy, popycha fałszywe przekonanie, że zabieg ten ma korzystnie działanie na glebę i jest swoistym rodzajem użyźniania. Wielu rolników błędnie twierdzi, że ogień to najtańszy sposób walki z chwastami.
Zostało jednak naukowo potwierdzone, że pożary są szkodliwe – ogień zabija zwierzęta i mikro organizmy, a także wyjaławia glebę. Wypalanie, to najgorsza z możliwych forma przygotowania gleby do nowego sezonu. W trakcie wypalania ginie cała mikroflora i mikrofauna, które ożywiają glebę.

wypalanie traw - wady i zalety

Wypalone zarośla na działce przy lesie – okolice Tarnowa

Wypalanie traw – zagrożenia dla zwierząt

Pożary łąk, lasów często powodują zniszczenie miejsc lęgowych ptaków gnieżdżących się na ziemi i w krzewach (m.in. skowronków).
Poprzez podpalenia traw, likwidacji ulegają miejsca bytowania zwierząt, a także rok rocznie giną naturalni mieszkańcy terenów łąkowo-leśnych.
Zagrożenie dotyczy przede wszystkim:

 • zwierząt łownych – bażanty, kuropatwy, zające, sarny, jelenie, dziki
 • gadów i płazów – żaby, ropuchy, jaszczurki
 • ssaków i drobnych gryzoni – krety, ryjówki, jeże, zające, lisy, borsuki, kuny, nornice, badylarki, ryjówki

W płomieniach giną też zwierzęta domowe, które przez działanie dymu tracą orientację i ulegają zaczadzeniu.

Wypalanie traw – skutki dla rolnictwa

Ziemia po wypaleniu trawy staje się jałowa. Urodzajna warstwa gleby zostaje zniszczona, gdyż ogień hamuje asymilację azotu z powietrza oraz proces gnicia pozostałości roślinnych.
Negatywnym skutkiem płomieni i dymu jest uśmiercenie organizmów odpowiedzialnych – w normalnych warunkach – za utrzymanie odpowiedniego ekosystemu:

 • mrówki, które wzbogacają warstwy próchnicy i rozkład masy masy organicznej. Warto wiedzieć także, że jedna rodzina mrówek możne uchronić teren przed działaniem nawet 4 milionów owadów-szkodników rocznie,
 • biedronki, które żywią się mszycami,
 • dżdżownice – odpowiedzialne za utrzymanie odpowiednich właściwości i prawidłowej struktury gleby,
 • pszczoły, trzmiele – zapylające rośliny. Skutkiem ich braku jest obniżenie plonów.
wypalanie traw kary i co za to grozi

Zdewastowany teren przez wypalenia traw. Okolice Tarnowa.

Szkody dla rolnictwa związane z wypalaniem pól:

 • o 5-8% zostaje obniżona zostaje wartość plonów (nawet przy jednorazowym wypaleniu). Naukowo potwierdzono, że ziemia potrzebuje wielu lat na regenerację, by dać plon jak przed wypalaniem. Wbrew przekonaniom rolników, zwiększa się udział chwastów!
 • zniszczeniu ulega warstwa próchnicy, odkrywa się powierzchnia gleby, co może powodować erozję,
 • na skutek pożaru nagle zmienia się temperatura w glebie, powodując zagładę organizmów glebowych,
 • marnotrawstwo paszy przy wypalaniu słomy. Skutki wypalania słomy, to naruszenie struktury gleby, nierównomierny wzrost roślin kolejnych, trudny do kontrolowania wzrost chwastów.

Podpalenie trawy, niekontrolowanie może się przenieść na znajdujące się pobliżu uprawy rolne, lasy czy torfowiska. Pożary torfu są szczególnie trudne do opanowania i trwać mogą nawet kilka miesięcy, a skutkiem jest nieodwracalne zniszczenie torfowiska (regeneracja torfowiska trwa bowiem kilka tysięcy lat!).

 

Zagrożenia dla ludzi związane z wypalaniem traw

Pożary traw, szczególnie jeżeli występują tego dnia także porywy wiatru, powodują błyskawiczne zajęcie ogniem kolejnych obszarów. To szczególnie niebezpieczne, gdy miejsce ma blisko zabudowań mieszkalnych i gospodarczych.
Pożary przy torach kolejowych , wzdłuż dróg czy innych ciągów komunikacyjnych niosą za sobą zagrożenie dla bezpieczeństwa środków komunikacji, a także podróżujących nimi ludzi.

Ofiarami wypalania traw są najczęściej osoby, które… dokonały podpalenia, a bezpośrednią przyczyną śmierci jest  dym i ogień, które powodują zawał serca czy udar termiczny.

Wypalenia traw powodują zanieczyszczenie atmosfery poprzez ogromny przyrost tlenku węgla oraz innych niebezpiecznych związków, co nie pozostaje obojętne dla zdrowia człowieka i może powodować skrócenie długości życia.

Lawinowo wzrasta zachorowalność na choroby typu:

 • nowotwory
 • choroby układu krążenia
 • oczu
 • układu kostnego
 • układu oddechowego
 • choroby alergiczne
wypalanie traw na terenach rolnych konsekwencje

I po co tak dewastować przyrodę? 🙁 Okolice Tarnowa.

Kary finansowe i inne obciążenia za wypalanie traw

O tym, że wypalanie jest przestępstwem mówi wprost Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody. (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079 z późn. zm.):

 • Zgodnie z art. 45 ustawy „zabrania się wypalania roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych lub w strefie oczeretów i trzcin”.
 • Art. 59. „Kto wypala roślinność na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych, w strefie oczeretów lub trzcin podlega karze aresztu lub grzywny”.

oraz Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679 z późn. zm.).
Art. 30 ust. 3 pkt 3 mówi, że „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:
1. rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego
2. korzystania z otwartego płomienia
3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.”

Podpalenia zagrożone karą grzywny w wysokości do 5 tys. złotych, a kiedy zagrożone zostało mienie, zdrowie czy życie ludzkie, sprawcy grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze od 1 roku – 10 lat więzienia.

To nie wszystko. Rolnikowi, któremu zostanie udowodnione podpalanie obszarów rolnych, na utrzymanie których otrzymał dotacje,  grozi zmniejszenie wysokości wszystkich rodzajów dopłat bezpośrednich o 3%. Mówi o tym ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 40).

Wypalanie traw? Zdecydowanie nie warto!

Save

Save

Save

Save

Udostępnij na:
(Visited 174 times, 8 visits today)
Ocena artykułu
[Oddanych głosów: 3 Średnia: 5]